» ثبت نام در گردهمایی غواصی 1398

ثبت نام کارگاه اورژانس

عکس
*
گواهینامه ها و سوابق آموزشی
مشخصات فردی
لطفاً نام خود را وراد کنید.
لطفاً نام خانوادگی خود را وراد کنید.
لطفاً نام لاتین خود را وراد کنید. این فیلد عینا روی گواهینامه شما منتقل میگردد.
لطفاً نام خانوادگی لاتین خود را وراد کنید .این فیلد عینا روی گواهینامه شما منتقل میگردد.
*
تاریخ تولد
لطفاً سال تولد خود را وارد انتخاب نمایید.
لطفاً ماه تولد خود را وارد کنید.
لطفاً روز تولد خود را وارد کنید.
مشخصات تحصیلی
آدرس
لطفاً شماره تلفن خود را وارد کنید
*
*
لطفاً آدرس خود را به صورت کامل وارد کنید
ثبت نام دوره کمکهای اولیه و اکسیژن درمانی:
هزینه ثبت نام: شرکت در این کارگاه پیش نیاز دوره های مدرسی میباشد. مدت کارگاه 8 ساعت و دوره با مشارکت جمعیت هلال احمر برگزار میگردد. قیمت دوره با شرایط ویژه سمینار مبلغ( 4,100,000 ریال)، و در تاریخ 6 آذر ماه در تهران برگزار میگردد. شماره حساب فدراسیون: 0105834266007 ) تصویر رسید پرداختی در قسمت مربوط الصاق گردد

فرمهای پر شده