» کمیته ها » کمیته غواصی آزاد » اعضا کمیته غواصی آزاد

مدرسین مجاز به فعالیت

اعضاء کمیته غواصی آزاد
سمت نام خانوادگی 
سرپرست امین جدیدی
 نایب سرپرست محمد خلیلنژاد 
مسئول کارگروه تارگت شوتینگ حسین عبداللهی 
مسئول کارگروه بانوان لیلا دهقانی
مسئول کارگروه محیط زیست احسان اسفندیاری
 عضو سبحان بحری

ما را دنبال کنید

ما را در آپارات دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها باخبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.