» نحوه دریافت گواهینامه المثنی

مدارک لازم برای صدور کارت المثنی نجات غریق

  • تکمیل برگه استشهادیه که به امضای 2 نفر شاهد (از اقوام درجه یک نباشند) رسیده و توسط دفترخانه اسناد رسمی تأیید شده باشد
  • تصویر شناسنامه یا کارت ملی صاحب گواهینامه
  • 2 قطعه عکس 4×3
  • واریز مبلغ 1,000,000 ریال به حساب فدراسیون (سیبای بانک ملی به شماره 0105834266007 شعبه پیام انقلاب اسلامی به نام فدراسیون نجات غریق)

 

فرم درخواست گواهینامة المثنی