» ثبت نام در دوره مدرسی غواصی

ثبت نام دوره مدرسی غواصی CMAS

مشخصات
*
*
*
*
*
*
*
*
.
*
*
*
*
*
*
پرداخت
مبلغ پرداختی جهت دوره مدرسی یک ستاره 55000000 ریال و دوره مدرسی دو ستاره 70000000 ریال می‌باشد که به حساب فدراسیون نجات غریق و غواصی به شماره سیبای بانک ملی، شعبه پیام انقلاب اسلامی به شماره 0105834266007 به نام فدراسیون نجات غریق و غواصی واریز گردد.