مدال آوران

ایلخان نوری مازندرانی

 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ایلخان نوری مازندرانی

 

مدال طلا 50×4 متر بامانع امدادی  هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان نجات غریق 2018 استرالیا

مدال  نقره 50×4 متر امدادی ترکیبی هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان نجات غریق 2018 استرالیا

مدال برنز 200 متر با مانع شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان نجات غریق 2016 هلند

مدال طلا 200 متر با مانع پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان نجات غریق 2014 فرانسه

مدال طلا 25×4 متر حمل آدمک امدادی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان نجات غریق 2014 فرانسه

مدال طلا 50×4 متر ترکیبی امدادی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان نجات غریق 2014 فرانسه

مدال نقره 50×4 متر با مانع امدادی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان نجات غریق 2014 فرانسه

مدال طلا نجات با تیوپ امدادی مسابقات آسیایی نجات غریق 2011 چین

مدال نقره 25×4 متر حمل آدمک امدادی مسابقات آسیایی نجات غریق 2011 چین

 

۶۰۳۵

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.