مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور در ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

بیست و نهمین دوره مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور در ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی

مسابقات قهرمانی کشور - ماده 4 در 50 متر با مانع تیمی


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


ما را دنبال کنید

ما را در آپارات دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها باخبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.