نشست مشترک رئیس، دبیر و نایب رئیس فدراسیون با روسا و سرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون نجات غریق و غواصی با روسا و سرپرستان کمیته های تحت نظارت این فدراسیون به منظور بررسی عملکرد آنها در 8 ماه گذشته برگزار شد.
نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها

نخستین نشست مشترک رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون با روسا وسرپرستان کمیته ها


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


ما را دنبال کنید

ما را در آپارات دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها باخبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.