دیدار رئیس فدراسیون نجا‌ت‌غریق و غواصی با دکتر مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار ایلخان نوری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی و دکتر سیدمحمد مجابی عضو هیئت رئیسه این فدراسیون با دکتر غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دیدار رئیس فدراسیون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید