گزارش تصویری ۲- برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی به منظور ارائه گزارش عملکرد ۱۴۰۰ برگزار شد و طی آن‌ ترکیب هیات رئیسه این فدراسیون بر اساس رای گیری مشخص شد.
مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)

مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق (تشریح عملکرد 1400)


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


ما را دنبال کنید

ما را در آپارات دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها باخبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.