» فرم ها و آیین نامه ها غواصی » آیین نامه ها و استانداردهای غواصی

استانداردهای برگزاری دوره های غواصی CMAS

استانداردهای برگزاری دوره های مدرسی غواصی

 

 

 

 

 

 

ما را دنبال کنید

ما را در آپارات دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها باخبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.