» کمیته ها » کمیته حفاظت از محیط زیست آبی » اعضا کمیته محیط زیست

مدرسین مجاز به فعالیت

اعضاء کمیتهمحیط زیست
سمت نام خانوادگی 
سرپرست امین جدیدی
 نایب سرپرست احسان اسفندیاری

 

ما را دنبال کنید

ما را در آپارات دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها باخبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.