گزارش تصویری ۱- حضور رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون نجات غریق و غواصی

دکتر محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس با حضور در فدراسیون نجات غریق و غواصی در جریان فعالیت های این فدراسیون و برنامه های پیش رو قرار گرفت.
حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون

حضور فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در فدراسیون


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید