مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور در ماده پرتاب طناب

بیست و نهمین دوره مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور در ماده پرتاب طناب برگرار شد.
مسابقات قهرمانی کشور - پرتاب طناب

مسابقات قهرمانی کشور - پرتاب طناب

مسابقات قهرمانی کشور - پرتاب طناب

مسابقات قهرمانی کشور - پرتاب طناب

مسابقات قهرمانی کشور - پرتاب طناب

مسابقات قهرمانی کشور - پرتاب طناب


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید