مجمع عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی در سال 1400 (گزارش تصویری اول)

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی 14 مردادماه سال 1400 به ریاست مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش برگزار شد.
مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی فدراسیون


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید