نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

در نشستی ویژه با حضور مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی و سهیل سادات الحسینی مسئول کمیته غواصی و در راستای یکسان سازی فعالیت سیستم های غواصی کشور، آئین نامه تدوین شده برای این سیستم ها مورد بررسی قرار گرفت.
نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران

نشست بررسی آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


ما را دنبال کنید

ما را در آپارات دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها باخبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.