English
 
پنج شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷, ۲۱:۱۴
به فدراسیون نجات غریق خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود


مدرسان یک ستاره  
ردیفنام نام خانوادگی تلفن 
1عادلابوالقاسمی هدش 
2حسینابوطالبی 
3فؤاداحسانیاصفهان                 09133317418
4علی احمدی تهران   
5ایماناحمدی
6امیر سجاداحمدیه
7محمد جواداژدری
8علیرضا آتش فراز
9بهنامآزادی احمد آبادی
10شقایقاستدی
11ساناز استکانیخراسان رضوی  09151040984
12هانیهاسدی 
13محمدرضااسدیکیش
14علیاقتصاد 
15محمد مهدیاکبری 
16دانیال اکبریکیش 09129330534
17حمیدهامانی 
18سعیدامیدزادهتهران - هرمزگان    09128603059
19امیر امیری 
20احسان امین الدوله 
21دایانا امینی تهران و قشم 09128984829
22حیدربابایی
23رضابزرگوار
24میثمبهارلو
25زهرا بهبهانی نژادهرمزگان
26عبدالرضابهمئی
27امینبیرامی
28علیبیرنگ اردها
29مجید پالیزبانتهران
30مرتضیبی غم کلاییمازندران - ساری                                             09356398330  
31ابراهیم پورثانیتهران و هرمزگان                                           09128891921
32اسفندیارپورجهانشاهی 
33احسانپوریان فر 
34علیرضا پویافرد 
35صفا پویانهرمزگان - عسلویه                                      09111128303 
36سید محمد جوادپیامی 
37محمدتارک 
38محمودترکمانیهرمزگان - کیش                                        09347688432
39داریوشتفرشی نیا 
40علیتوسلی 
41احمد توکلیاصفهان                                                           09133317418
42مصطفی توکلیتهران                                                              09357500038
43یاسین جمالی  
44مسعود جمشیدی البرز                                             09359834699- 09190212265
45سارا جولاییجزیره کیش                                                 
46محمد رضاچغامهجزیره کیش                                                 
47نویدحاتمی خرم 
48رامتین حاجی نوروز علی 
49ارغوان حسن زاده 
50رضاحسن زاده 
51مریم الساداتحسین شاهی 
52حمیدرضاخواجه پورتهران - هرمزگان                                                   09129364690
53مریم الساداتحسین شاهی 
54زهراحسینیگیلان- مدرسه غواصی ژرفای کاسپین                      09013749449
55مجتبی حمیدی وثاق  
56مرضیهحنیفیکیش                                                                    09121722347
57محمد امین حیدری 
58میناحیدری 
59سارا خادم 
60بهادرخائف مژدهیچابهار                                                                       09122712941
61رضا خدادیان 
62حسینخراسانی پور 
63مهیارخسروی 
64مژگان دادخواهاصفهان 
65آرشداوری نژاد 
66تیمور دریایی 
67ابوالفضل دزیانی 
68مجید دویلانتهران
69آرزوربانی09171887751                                                                                        فارس  
70علیربیع زادهگیلان - مدرسه غواصی ژرفای کاسپین                            09112319962
71تقیربیع نیا 
72ذبیح اله ربیعی 
73زهرارجبعلی 
74مهدیرحمان زاده اصفهان                                                       09133069551
75محسن رحیمی 
76اعظمرحیمی 
77علیرحیمی فرد 
78مازیاررستم خانی کیش                                                         09125574628
79مهدیرستمی 
80مهدیرشیدی 
81النازرفعت طالبی 
82محمد شریفرنجبر 
83خشایار روزگار 
84عبدالرضاریاحیکیش
85پیام ریاحیکیش                                                                 22705940-021
86محمد رمضانی  
87فضل الله رشیدیلرستان 
88محمدرضازاهد جمقشم                                                              09176416801
89نسیمزینتی 
90پگاه سامی دوستچابهار                                                   09359583900
91ماراساتوریانتهران                                                     09121090494
92نسرین سردارتهران
93احمد سلسله 
94علیرضا سلطانیتهران                                                      09122263180
95امیر حسینسلطانی 
96علیرضا سهرابیتهران
97سید امیر حسینسیاهپوش تهران -هرمزگان - البرز                              09121907889
98پرهامشاهینمازندران
99مجید شایگانمازندران
100سید مظفر شب انگیز 
101پروین شریفی  
102میر پویا شریفی  
103رضاشکوهی 
104رامینشکوهی 
105ارسطو شمسیتهران- قزوین -سمنان                                     09127811055
106

   
107آرزوشهرآزاد 
108کامبیز شهری 
109آنوشاشیدایی راد  
110محسن شیرکوبی خراسان رضوی                                           09159160306
111سلماصابری 
112امیدصادقی 
113علیرضا صدر موسوی 
114اسحاق صدقیانیتهران                                                09127101131 - 09190912912
115محمد مهدیصفائی زادهخوزستان                                                            09166451319
116ابوالفضل صفدریمدرس کودکان - قزوین                 09124815280- 09100492979 
117مجید صمدیمدرس کودکان - گلپایگان                      09335041509
118فریبرزصیاد اوغلی 
119محمد علیضیمرانفارس                                                   09175679694
120محمدرضاطاهری 
121محمد باقرطیرانی رنجبر چابهار                                               09217511305
122سالومه عادلی نیا 
123ابراهیمعلیخانیکیش
124پریسا ساداتعلی نژاد 
125پریا سادات علی نژاد 
126مهدیعزتی 
127سیامک عظیمی 
128علی اصغرغفاریگلستان
129مهدیغفاری 
130هیربدغفوری 
131نویدغیاثی 
132پیام فتاحیخوزستان
133پیمانفتح الله پوربوشهر
134مهدیفراست 
135صدیقهفراوانی 
136فرحنازفرج الله نیاتهران                                                             09125931810
137ماکانفریزندی 
138سعیدفهیمی رودپشتی 
139زهره قاری عرب 
140سمیرا قاسمی 
141مریمقاسم آقایی 
142احسان قاسمیقشم                                                         09172851233 
143معصومهقاسمی 
144ایمانقدیری 
145غلامعلیقربانیاصفهان                                    09131117074و 09901807074
146محمد علیقربانی 
147مهدی قره قاشیگلستان
148صمدقشقایی 
149امیرقلمی 
150فرشتهقهرمانیانایلام
151نوناقیاسی
 
152  فرزاد کاظمی 
153  ظهیر کازرونی سعدی
 
154پریسا کاظمیاناصفهان                                                        09308610529
155امیر حسینکاویانی 
156طاهره کرانیتهران                                                              09122888735
157مرتضیکرمی 
158نقیکریمیان 
159پروانهکریمی 
160حامدکشاورزی قاسمی 
161دانیال کشوری 
162نداکهن قنبریانگیلان - بندر انزلی                                               09359936886
163محمدرضاگرامیچابهار                                                            09375191918 
164بهارهگلستانه 
165محمد صادقگلعباسی 
166بهاره گل مکانی 
167امیر گودرزی 
168فرزانهلاحقی 
169عاطفهمحبی 
170بهروزمحمدیان 
171جواد محمدی  9125410194                                                                   
172مژده محمدی 
173مهدیمحمود آبادی 
174سارا محمودی قلعه شاهرخی 
175شیمامحمودی 
176زهرامحیط کرمانی 
177کاظممختاری 
178میلادمرادلوگیلان مدرسه غواصی ژرفای کاسپین               09111855851
179مهناز مرادی نژاد 
180علیمرادی نژاد 
181بهناممرزبان09183619352                                                                         
182علیرضا مژیری 
183حمیده مسعودی9302609008جزیره قشم                                                
184نیلوفر معتمدی 
185رامین معصوم بابایی 
186علیرضا مغاری 
187محمدمقدس حسین زادهتهران                                                                    09120363778
188افشین مقدم اکبری 
189امیدملک الکلامیکردستان                                                             09181719042
190علی حسینملکی   
191آنامنصورکیایی 
192سید مهدیموسوی حکمی 
193روح الله موسی زاده 
194سعیدموسی وند 
195مصطفی محمودی مومن آبادی 
196سارا مهدویکیش                                                              09171029165
197مریممهدوی زاده 
198مهرزاد مهدی زادهبوشهر                                                           09171750474 
199دنیامیرزا بیگیکرمانشاه                                                      09330874342
200سینامیرزا عسگری 
201مهدیمیرزایی 
202محمد رضامیرزاییبوشهر
203لادنمیرزاییکیش
204محمد حسن میرزاییمدرس کودکان - ایلام                                    09183411502
205علیمیرزایی 
206معصومهمیرنوری 
207رضاناصر گیوه چی 
208سهانامجوفر 
209کوشیارنصراللهی 
210آرشنصیری واثقبندرعباس                                            09171616049
211محمد امین نظری ملائی 
212میثمنقدیاصفهان - کیش                                  09130339400
213زهرانکوئیان 
214محمد رضانور محمدی 
215روژاننوروزی 
216اشکاننوری   
217غزالهنوری جاوید 
218علینهنگی 
219امیر اتابکنیکوئی 
220مریموکیلیتهران 09125936919                   ترکیه 00905534983003
221راحلههنرمند اصفهان
222وحیدهادی چادگانیاصفهان                                  09133723301
223محمدهادی زاده کندسری 
224سید آرمینهاشمی نسبمدرس کودکان 
225مهرزادیعقوبیبوشهر                                      09170124046


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۴۴