مدال آوران

ایمنی اماکن شنا

 ۱۳۸۸/۱۰/۱۹
پیشگیری از وقوع حوادث منجر به مرگ در اماکن شنا و ورزشهای آبی و نجات جان افراد از خطر غرق شدن و همچنین اجرای عملیات حیات بخشی به مغروقین از مباحث اصلی نجات غریق بوده که فدراسیون نجات غریق برای مراقبت از جان افراد در اماکن شنا آبی کشور و نجات آنان از خطر غرق شدن اقدامات و فعالیتهای اصلی خود را در آموزش و انتقال مهارتهای راجع و شناوری و اصول ایمنی آن به ترتیب منجیان غریق متمرکز کرده است .

پیشگیری از وقوع حوادث منجر به مرگ در اماکن شنا و ورزشهای آبی و نجات جان افراد از خطر غرق شدن و همچنین اجرای عملیات حیات بخشی به مغروقین از مباحث اصلی نجات غریق بوده که فدراسیون نجات غریق برای مراقبت از جان افراد در اماکن شنا آبی کشور و نجات آنان از خطر غرق شدن اقدامات و فعالیتهای اصلی خود را در آموزش و انتقال مهارتهای راجع و شناوری و اصول ایمنی آن به ترتیب منجیان غریق متمرکز کرده است . برای بعضی ها آشنای با فنون نجات ممکن است تازگی داشته باسد و در این راستا بر اساس مواد 6 و 47 آئین نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق که مدیریت اماکن شنا و ورزشهای آبی به افراد شایسته و لایق محول میشودکه دوره آموزش مدیریت اماکن شنا را گذرانده باشند و همچنین به امور بهداشت آب ، نجات غریق و کمکهایاولیه آگاهی داشته و دارای صفات حسنه و اخلاق اجنماعی باشند و به منظور ارتقاءد دانش این عزیزان و آشنایی با این امور مدیریت اماکن مربوز همه ساله قبل از شروع فصل شنا دوره های آموزش مدیران را هئیت نجات غریق استان خوزستان برگزار مینماید .  که با پشتیبانی و دلگرمی مدیریت محترم اداره کل تربیت بدنی استان استقبال بی نظیر در کلاسهای فوق الذکر در سالهای گذشته ما را برآن داشت تا در این جهت برای تامین سلامت جسمی و بهداشت روانی افراد جامعه و ایجاد فضای مناسب و سابقه ورزشی ضمن تربیت نیروهای متخصص نجات غریق به منظور نظارت و اداره اماکن شنا و  ورزشهای آبی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بنمائیم . ترین منظور با کمک گرقتن از آوین نامه فدراسیون نجات غریق و آگاهی از جدیدترین و آخرین دستاورد ها و آئین نا مه های موجود اقدام به تدوین این جزوه نموده . تا بلکه علا قه مندان این جزوه آموزشی را به عنوان منبع و ماٌ خذ قرار داده تا بلکه موجب ارتقاء اندیشه آنان نسبت به ارزیـابی دقـــیق وضعیت و خطرات ناشی از آ‹ شود .
امیدوارم با این اقدام توانسته باشیم در جهت پیشبرد ورزش در جامعه خود باشیم .
در خاتمه لازم میدانم از تمامی منجیان غریق فعال که با حضور خود در اماکن شنا و ورزشهای آبی خاطر استفاده کنندگان راآسوده نموده و سلامت فعالیت را تضمین مینمایندو همچنین از کلیه همکاران خود در هیئت رئیسه نجات غریق و غواصی استان خوزستان که هموارهیار و یاور من در این راه خطیر بودهاند سپاسگذاری نمایم.

۲۶۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

ما را دنبال کنید

ما را در آپارات دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها باخبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.