اجلاس فدراسیون جهانی نجات غریق و کنفرانس جهانی جلوگیری از غرق شدگی سال 2015- مالزی

مراسم افتتاحیه کنفرانس جلوگیری از غرق شدگی سال 20105

مراسم افتتاحیه کنفرانس جلوگیری از غرق شدگی سال 20105

مراسم افتتاحیه کنفرانس جلوگیری از غرق شدگی

مراسم افتتاحیه کنفرانس جلوگیری از غرق شدگی

کنفرانس جهانی جلوگیری از غرق شدگی 2015 - مالزی

کنفرانس جهانی جلوگیری از غرق شدگی 2015 - مالزی

کنفرانس جهانی جلوگیری از غرق شدگی 2015- مالزی

کنفرانس جهانی جلوگیری از غرق شدگی 2015- مالزی

کنفرانس جهانی جلوگیری از غرق شدگی 2015- مالزی

کنفرانس جهانی جلوگیری از غرق شدگی 2015- مالزی

کنفرانس جلوگیری از غرق شدگی 2015- مالزی

کنفرانس جلوگیری از غرق شدگی 2015- مالزی

کنفرانس جهانی غرق شدگی 2015- مالزی

کنفرانس جهانی غرق شدگی 2015- مالزی

اجلاس جهانی آسیا اقیانوسیه 2015

اجلاس جهانی آسیا اقیانوسیه 2015

کمیسیون نجات 2015

کمیسیون نجات 2015


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


ما را دنبال کنید

ما را در آپارات دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها باخبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.