English
 
جمعه، ۵ خرداد ۱۳۹۶, ۱۳:۴۴
به فدراسیون نجات غریق خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اعضای فدراسیون نجات غریق و غواصی

 

 

 

 

 

 

 

 

        

اعضای هیات رئیسۀ فدراسیون نجات غریق و غواصی و اعضای فدراسیون جهانی ILS

·         سید مصطفی میرسلیم    ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی و حامی فدراسیون نجات غریق جهانی(ILS PATRON )

·         بهروز اسفندیاری   نایب رئیس فدراسیون و نایب رئیس منطقۀ  آسیا اقیانوسیۀ فدراسیون جهانی نجات غریق(ILS) و رئیس منطقۀ غرب آسیا- اقیانوسیه

·         حبیب خمجانی   دبیر کل فدراسیون و رئیس کار گروه مسابقات

·        مریم صاحب الزمانی  نایب رئیس فدراسیون نجات غریق در امور بانوان و عضو کمیسیون نجات در فدراسیون نجات غریق جهانی (ILS) و روابط بین الملل

·         دکتر مسعود کنزی-   دکتر محمد رضی - دکتر حسین عابد نطنزی

   ·         حمید خمجانی  مسئول روابط عمومی-  یزدان تقی زاده  بازرس فدراسیون  - پروین شیریچیان خزانه دار

 

 

 

دریافت فایل pdf جزئیات فدراسیون